Giải pháp kỹ thuật Sunseap (Việt Nam)

Bộ giải pháp Kỹ thuật của Sunseap Việt Nam bao gồm EPC (Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị) và O&M (Vận hành và Bảo trì) cho các hệ thống PV điện mặt trời.  Điểm mạnh của chúng tôi  

Chi phí - Khả năng cạnh tranh

• Cung cấp giải pháp chìa khóa trao tay đầy đủ với chi phí thấp hơn.
• Cung cấp dịch vụ tùy chỉnh đầy đủ ở các tiêu chuẩn cao nhất.

Cung cấp

• Khả năng cung cấp thiết bị và vật liệu hiệu quả tốt hơn.

Công nghệ

• Giám sát thời gian thực đảm bảo hệ thống năng lượng mặt trời hoạt động ở mức tối ưu.
• Đội ngũ giám sát và bảo trì chuyên dụng giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của hệ thống.

EPC và O&M

• Được ghi nhận thành tích cao trong các dự án của chính phủ, thương mại và dân cư để đảm bảo việc giao và hoàn thành các dự án một cách an toàn và hiệu quả.

Tập trung hoạt động

• Khả năng tập trung quản lý dự án nội bộ để đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về phân phối dự án.