สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) คืออะไร?

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ช่วยให้เจ้าของอาคารพาณิชย์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุน Solar PPA ของ ซันซีปได้ทำการจัดหาเงินทุนสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งและบำรุงรักษาให้กับลูกค้าโดยจะเรียกเก็บเฉพาะค่าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในอาคารใน อัตราค่าไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันได้กับที่จ่ายให้กับการไฟฟ้าในระยะเวลา 20-25 ปีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของเราจะเป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างไร (และธุรกิจของคุณ)

แหล่งพลังงานทดแทน

สร้างและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้จากหลังคาบ้านของคุณ

ช่วยลดค่าไฟฟ้าของคุณ

เพลิดเพลินกับอัตราค่าไฟฟ้าที่ประหยัดกว่าจ่ายให้การไฟฟ้าได้เป็นระยะเวลา 20 - 25 ปี

การมีส่วนร่วมในเข้าการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มีส่วนทำให้เกิดเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ  สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของเราทำงานอย่างไร  

การลงทุนที่เป็นศูนย์

ซันซีป จะออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์แสงอาทิตย์ตามความต้องการของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คุณจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้

การตรวจสอบการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนอุปกรณ์

ซันซีป จะดูแลค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนอุปกรณ์ ซันซีปจะช่วยให้ระบบทำงานในระดับที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลาของสัญญา

โครงสร้างราคา

โครงสร้างค่าไฟฟ้าคงที่โดยไม่มีขึ้นค่าไฟฟ้าในระยะยาวของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)
โครงสร้างราคาแบบลดราค่าไฟฟ้ากับค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าในระยะยาวของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)